โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม
9/2 ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี | 034-561985

Welcome to

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม


Tharuapitthayakhom School


สมัครเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่


Contact โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม


Address: 9/2 ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

Phone: 034-561985
Fax Number: 034-561476
Email: tharuapit@hotmail.com
Business Hours: 8.00 AM - 4.30 PM