คำขวัญโรงเรียน : เด่นปัญญา กีฬาเลิศ ประเสริฐคุณธรรม

โทร : 034-561-985  แฟกซ์ : 034-561-476

 

1.

นายดิเรก พันธุ์ภักดี

2.

นายประสงค์  อินทสิทธิ์

3.

นายสยาม  มาไมตรีจิตร

4.

นายเอกชัย     โอภากุลวงษ์

5.

นายวันชัย   ภัทรรัตนานนท์

6.

พระครูกาญจนธีรวงศ์

7.

นายวรวุธ  พงษ์วิทยภานุ

8.

นายจรูญ  รุ่งเรือง

9.

นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา

 

 

สำหรับนักเรียน

แผนการดำเนินงาน

  • แผนปฏิบัติราชการประจำปี

  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายภาคเรียน

  • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

สถิติเว็บไซต์

3.png4.png5.png8.png6.png
วันนี้18
เมื่อวาน105
สัปดาห์นี้726
เดือนนี้1044
ทั้งหมด34586

2564-05-09

ค้นหา

  • 1212.jpg
  • banner_cradle.jpg
  • bg_1.jpg
  • parks.gif
  • unnamed_2.png